Verkefnastjóri fjármála og reksturs - Heklan
#

Fréttir

Verkefnastjóri fjármála og reksturs

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum leitar af öflugum verkefnastjóra fjármála og reksturs.

Verkefnastjórinn kæmi einnig að atvinnuráðgjöf og nýsköpun.

Helstu verkefni og ábyrgð

·       Fjárhagsleg umsýsla og launavinnsla.

·       Gerð rekstraráætlana og skýrslna um fjárhag S.S.S. og undirverkefni.

·       Annast samskipti við sveitarfélög, stofnanir og ráðuneyti vegna reksturs og verkefna.

·       Upplýsingagjöf til hagaðila, starfsfólks og stjórnar varðandi fjármál S.S.S.

·       Upplýsingagjöf og ráðgjöf til starfsfólks varðandi fjárhagslega þætti verkefna.

·       Atvinnuráðgjöf.

 

Hæfniskröfur

·       Háskólapróf sem nýtist í starfi (BA, BS, B.ed eða sambærilegt).

·       Kunnátta á bókhalds- og launakerfi.

·       Góð reynsla af sambærilegum störfum.

·       Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

·       Nákvæmni og skipulagshæfni.

·       Mjög góð íslenskukunnátta og ritfærni.

·       Gott vald á ensku.

·       Góð almenn tölvukunnátta.

·       Menntun og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

·       Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf.

·       Búseta á Suðurnesjum kostur.

 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og BHM.

Ekki þarf að sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum en í umsókn þarf að greina frá menntun (og staðfesta með ljósriti af prófskírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur að máli skipti.

Umsóknir skal senda til skrifstofu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, Skógarbraut 945, 262 Reykjanesbæ, eða á netfangið [email protected] merkt „Verkefnastjóri fjármála og reksturs“.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðum um ráðningu liggur fyrir.

Starfshlutfall er 80%.

Umsóknarfrestur er til og með 05.03.2023

Frekari upplýsingar um starfið veitir Berglind Kristinsdóttir framkvæmdastjóri S.S.S. í síma 420-3288 eða [email protected]