Byggðaáætlun - Heklan
#

Byggðaáætlun

Byggðastofnun leiður nú vinnu við mótun stefnumótandi byggðaáætlunar 2017-2023 en stefnt er að því að ráðherra sjávarútvegs, landbúnaðar og byggðamála leggi þingsályktunartillögu fyrir Alþingi síðla árs.

Áætlunin verður unnin samkvæmt nýjum lögum nr. 69/2015 um byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Helstu breytingar frá þeim lagaákvæðum sem giltu eru að áætlunin mun ná til sjö ára í stað fjögurra ára áður, hún á að ná til landsins alls og hana á Byggðastofnun að vinna í samvinnu við stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál. Hlutverk stýrihópsins samkvæmt þessum nýju lögum er að efla samhæfingu innan Stjórnarráðsins í byggðamálum og tryggja um þau mál virkt samráð við sveitarstjórnarstigið. Stýrihópurinn vinnur með sóknaráætlanir landshluta í ljósi áætlana ráðuneyta og í honum sitja fulltrúar allra ráðuneyta og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Áhersla er lögð á að byggðaáætlun verði mótuð í samráði við sveitarfélög og landshlutasamtök þeirra og á samhengi sóknaráætlana landshlutanna og byggðaáætlunar.

Hér má nálgast gögn sem tengjast mótun byggðaáætlunar, lög, eldri byggðáætlanir, stöðugreiningar og upplýsingar um mótun nýju áætlunarinnar, starfsnefndir, starfshætti og nátengdar áætlanir ríkisins og sóknaráætlanir landshlutanna.

Allir geta komið á framfæri tillögum í byggðaáætlunina og sjónarmiðum til þeirra sem að henni starfa.

Senda inn tillögu
Skoða Sóknaráætlun Suðurnesja